Reklamace zboží

Chcete nám poslat zboží k reklamaci? Vytiskněte si jednoduchý reklamační formulář(příloha dole), přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím je odešlete na adresu:

                                                                                         Babylon shop s. r .o

                                                                                         Palackého třída 2776

                                                                                         53002 Pardubice

                                                                                         Česká Republika

Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Zboží poslané a dobírku nebude převzeto a bude odesláno zpět odesílateli.

Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě a očistěte jej od případných nečistot.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

 

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady babylonshop.cz. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit v Vaší spokojenosti.

Zboží je možně reklamovat také na naší prodejně v Pardubicích na Palackého třídě 2776.

Formulář - Reklamační formulář 2018
[-- formular-reklamace-1.docx --]
Formulář - Reklamační formulář 2018 (PDF)
[-- formular-reklamace-2.pdf --]